hazirwebsiteal.com - Sürücü Kursu demo

  • 0352 232 3070
  • destek@hazirwebsiteal.com

Sürücü Kursları

B Sınıfı

B Sınıfı Sürücü Belgesini en az ilkokul mezunu, 18 yaşını doldurmuş herkes alabilir.B sınıfı ehliyet alabilmek için Merkezimizde 30 saatlik teorik eğitim ile 12 saatlik direksiyon eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitimi alan adaylar Bakanlıkça açılacak yazılı (teorik) sınav ile direksiyon sınavında başarılı olmak şartıyla belgelerini alabilirler. Kurumumuzdan aldıkları sertifikalarını 2 yıl içerisinde ehliyete dönüştürmedikleri takdirde sertifika  geçerliliğini yitirmektedir. B Sınıfı ehliyet sahipleri otomobil sınıfı araçlar ile traktör kullanabilirler.

Müracaat için gerekli evraklar:

1)Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2) Sağlık Raporu

3) Sabıka Kaydı

4) 8 Adet Fotoğraf

5) İkametgah

6) Diploma Örneği

Not: Yazılı Sınavda ilkyardım, motor ve trafik derslerinden 50soru sorulmakta olup 3 dersin ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

 

 

C Sınıfı

E Sınıfı Sürücü Belgesini en az ilkokul mezunu, 22 yaşını doldurmuş herkes alabilir.E sınıfı ehliyet alabilmek için Merkezimizde 30 saatlik teorik eğitim ile 24 saatlik direksiyon eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitimi alan adaylar Bakanlıkça açılacak yazılı (teorik) sınav ile direksiyon sınavında başarılı olmak şartıyla belgelerini alabilirler. Kurumumuzdan aldıkları sertifikalarını 2 yıl içerisinde ehliyete dönüştürmedikleri takdrde sertifika  geçerliliğini yitirmektedir. E Sınıfı ehliyet sahipleri Otobüs, Minübüs, otomobil, traktör, 10 tekere kadar olan kamyonlar kullanabilirler.

Müracaat için gerekli evraklar:

1)Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2) Sağlık Raporu

3) Sabıka Kaydı

4) 8 Adet Fotoğraf

5) İkametgah

6) Diploma Örneği

Not: Yazılı Sınavda ilkyardım, motor ve trafik derslerinden 60soru sorulmakta olup 3 dersin ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

 
 

D Sınıfı

D Sınıfı Sürücü Belgesini en az ilkokul mezunu, 22 yaşını doldurmuş herkes alabilir.D sınıfı ehliyet alabilmek için Merkezimizde 30 saatlik teorik eğitim ile 30 saatlik direksiyon eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitimi alan adaylar Bakanlıkça açılacak yazılı (teorik) sınav ile direksiyon sınavında başarılı olmak şartıyla belgelerini alabilirler. Kurumumuzdan aldıkları sertifikalarını 2 yıl içerisinde ehliyete dönüştürmedikleri takdirde sertifika  geçerliliğini yitirmektedir. D Sınıfı ehliyet sahipleri Çekici, Kamyon ve otomobil sınıfı araçlar kullanabilirler.

Müracaat için gerekli evraklar:

1)Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2) Sağlık Raporu

3) Sabıka Kaydı

4) 8 Adet Fotoğraf

5) İkametgah

6) Diploma Örneği

Not: Yazılı Sınavda ilkyardım, motor ve trafik derslerinden 60soru sorulmakta olup 3 dersin ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

 

 

A2 Sınıfı

A2 Sınıfı Sürücü Belgesini en az ilkokul mezunu, 17 yaşını doldurmuş herkes alabilir.A2 sınıfı ehliyet alabilmek için Merkezimizde 30 saatlik teorik eğitim ile 10 saatlik direksiyon eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitimi alan adaylar Bakanlıkça açılacak yazılı (teorik) sınav ile direksiyon sınavında başarılı olmak şartıyla belgelerini alabilirler. Kurumumuzdan aldıkları sertifikalarını 2 yıl içerisinde ehliyete dönüştürmedikleri takdrde sertifika  geçerliliğini yitirmektedir. A2 Sınıfı ehliyet sahipleri sadece motosiklet kullanabilirler.

Müracaat için gerekli evraklar:

1)Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2) Sağlık Raporu

3) Sabıka Kaydı

4) 8 Adet Fotoğraf

5) İkametgah

6) Diploma Örneği

Not: Yazılı Sınavda ilkyardım, motor ve trafik derslerinden 60soru sorulmakta olup 3 dersin ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

 

 

Fark Ehliyetleri

B Ehliyeti olanlar E ve D

C Ehliyeti olanlar E ve D

E Ehliyeti olanlar D

D Ehliyeti olanlar E sınıfı

Adaylar fark ehliyetlerini kurumumuzdan alabilirler. Bu adaylar yazılı sınavlara girmeden sadece direksiyon sınavına girerek faarklı bir ehliyet sahibi olabilirler. Bu adaylardan B ehliyeti olanlar E alabilmek için 12 saat D ehliyeti alabilmek için 6 saat direksiyon eğitimi diğer adaylar da fark ehliyeti almak için 6 saat direksiyon eğitimi almak zorundadırlar.

FARK EHLİYETİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1)Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2) Sağlık Raporu

3) Sabıka Kaydı

4) Mevcut Ehliyetin Fotokopisi

5) 6 Adet Fotoğraf

6) İkametgah

 
 

100 Ceza Puanı

Madde 167- Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için (Ek:35)’deki “Ceza Puanı Cetveli”nde belirlenen ceza puanları verilir.
            a) Uygulama esasları;
            (Değişik:25.06.1998-23383) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezince tespit edilen sürücülerin, sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır. Bu süre sonunda kanunda öngörülen eğitimi gördüklerini belgeleyen sürücülerin sürücü belgeleri iade edilir.
  b)  Ceza puanlarının hesaplanması, belgelerin geri alınması ile ilgili yapılacak işlemler ,
            1) Sürücülerin işlediği trafik suçu için, işlenmiş olan suçun özelliğine göre birden 15’e kadar ceza puanı verilir ve sicillerine kaydedilir.
            2) Karayolları Trafik Kanununun  ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılan sürücüler hakkında “Ceza Puanları Bildirim Listesi” tanzim edilerek, bilgisayar ortamına aktarılmak ve sürücü sicillerine kaydedilmek üzere ilgili trafik zabıtasına bildirilir.
            Suç işleyen sürücülerin almış oldukları ceza puanları, uygulamaya  başlama tarihi esas olmak şartıyla ve son suç tarihinden başlamak üzere geriye doğru 1 yıl içindeki ceza puanları toplanır.
            Ceza puanları toplamı 100 sayısını (100 dahil) aşan sürücüler tespit edilerek haklarında işlem yapılmak üzere bilgisayar kayıtları esas alınarak hazırlanan “Ceza Puanı Çizelgeleri”ne istinaden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118 inci maddesine göre birinci defada 2 ay süre ile geri alınır ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine göre eğitime tabi tutulur.
            Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak,  psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.
            1 yıl içinde 3 defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.
            Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır.
            Geri alma işlemleri sürücü belgesinin verildiği, belge sahibinin ikamet ettiği veya işyerinin bulunduğu yerdeki mahalli zabıta ile trafik zabıtası tarafından yürütülür.
            Geri alınacak olan sürücü belgeleri, geri alınırken ve süresi sonunda geri verilirken durum bir tutanakla tespit edilir.
            3) 100 ceza puanına ulaştığı tarihte bu puanın üstünde tespit edilen ceza puanı sayıları daha sonraki ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmaz.
            4) 100 ceza puanını doldurduğu tarih ile sürücü belgesinin geri alınma işleminin başlatıldığı tarihler arasında araç kullanarak ceza puanı alan sürücülerin, almış oldukları bu ceza puanları, daha sonraki ceza puanı hesaplamasında da değerlendirmeye alınır.
 
 
            Geri alınma süresi içinde araç kullandığı tesbit edilenlere Kanunun 36 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.
 
 

CE Sınıfı